Sytuacja wyjściowa

Nasz klient postawił przed nami cel: team building dla całej firmy z akcentem na poprawę komunikacji między pracownikami i poszczególnymi departamentami.

Przygotowaliśmy zatem team building dla 250 osób!

Informacje od klienta

Wiele sytuacji problemowych w firmie wynika z braku świadomości współpracy i dobrego przepływu informacji. Klient przed wprowadzeniem szkoleń z komunikacji dla liderów  postawił nam za cel zwiększenie świadomości wszystkich pracowników w temacie wagi komunikacji. Połączenie tego celu z integracją dla całej firmy było dla nas ciekawym wyzwaniem.

Team building dla tak dużej grupy? Co zaproponowaliśmy ?

Nasz zespół kreatywny zaproponował trzy scenariusze team buildingu idealnego dla tak  dla dużej grupy.

Wspólnie z klientem wybraliśmy Czas koloseum.  Ta propozycja z jednej strony dostarczała dobrej zabawy dla pracowników z drugiej jednak zaprojektowano w niej pomost przejścia z obecnej sytuacji czyli pracy w odosobnionych departamentach, tylko dla swoich celów do pracy przy wspólnym celu.

Gra na kanwie ciekawego scenariusza zachęcającego do zdrowej rywalizacji  i jednocześnie współpracy wszystkich grup na koniec . Z etapu, gdzie uczestnicy rywalizowali między sobą, aby osiągnąć cel muszą nauczyć się przekazywać informacje do innych grup, robić to skutecznie, a co przede wszystkim ważne zaczynają uświadamiać sobie  jak wielka jest waga dobrego przepływu informacji.

Team building dla całej firmy realizowany był w formule indoor.  Przy projekcie zaangażowaliśmy 12 koordynatorów.  Efektem była satysfakcja klienta i bardzo dobra podbudowa do planowanych w firmie szkoleń z komunikacji.

Krótki przekrój przez scenariusz Czas Koloseum znajdziecie Państwo w zakładce Gry indoor.